Thomas Sanglor

Küldetés és misszió

A szövegnél minden jog fenntartva!

 

Mielőtt a szövegem tanulmányozásához látnál, előtte lapozz a Magamról menüpont Végzettség címéhez és olvasd át a pirosan szedett szövegrészeket!

 

Életfeladatomnak tartom azt, hogy minél több emberhez eljusson annak tudása, hogy az álmok világát tudatosan is felfoghatjuk, átélhetjük a saját szintjükön belül, ott, ahol keletkeznek. Az ébrenlétnél működő felfogásunk számára rejtett, feltáratlan világ az álomvilág, de ez is hasznos és megismerhető valóságrészünk. Ehhez nem kell mást tennünk, mint képezni magunkat, s az ismerettel gazdagodva az otthoni lehetőségek és kötelezettségek között, egyéni szinten gyakorolni. Érdeklődni, hogy kik és mik lehetünk abban a valóságban, aki az éjszaka „sötétben” töltött óráinál él különleges életet. Tapasztalatokat szerzünk és elindulunk egy alternatív önismereti úton. Ennél a folyamatnál arra kell figyelnünk, hogy legyünk óvatosak! Alapos önvizsgálatot követően, megfigyelések és igazolások után vonjunk le következtetéseket és ne alkalmazzuk az elkapkodott véleményezést! Mivel fennáll a tévedés lehetősége, így körültekintő értelmezés után adhatunk valamilyen fokú hitelességet egy álomoldalról érkezett üzenetnek.

       A közfelfogásban felmerülhet egy jogos kérdés: Nem lesz-e az ember önzőbb, ha az álomvilágban is az ébrenléti tudatosságának fokát vezeti be? Ha egy gyakorló az egoista nézeteit szolgálja ki álomutazások alkalmával, akkor azt mondom, hogy de. Ám, amire én igyekszem felhívni a hallgatóság figyelmét, az az, hogy hogyan tehetjük az életünket kerekebb egésszé azáltal, hogy megismerjük magunkat kicsit másképpen is. Felelősségteljesebb és tudatosabb helyzetkezelésekre kívánom ösztönözni a téma iránt érdeklődőket. Úgy vélem lelkiismeretesebb, megértőbb és gondviselőbb az az ember, aki előbb megérti magát és önmagával egyensúlyban van. Ami bennünk történik, amik az álmainkat képezik, azokért valamilyen fokon felelősek vagyunk. Az pedig, hogy mit kezdünk ezekkel rajtunk múlik. Mint, ahogyan a Yin és Yang szimbólumában találkozunk fehér és fekete oldallal, az életünkben is megtalálható a világosban és sötétben tapasztalható életforma. Természetesen a szimbólum eredeti jelentéséről én is olvastam, de most nézzük meg, hogy hol és hogyan üzenhet még nekünk. Úgy érzem, ez az univerzális jelkép arra is felhívja a figyelmet, hogy a nappalnak tudnia kell arról, mi van az álomoldalon és az álomoldalnak ismernie kell a nappali életvitelt. A jelképben található ellentétes színű pöttyök az összetartozásról is tájékoztatnak. A Yin és Yang együttese alkotja a kört, mint egészet. A fehér pötty jelképezheti azt, hogy vigyünk nappali tudatosságot az éjszakába és tegyük Magas fokú, Tiszta Ébredéssé. A fekete pötty a fehérben pedig képviselheti azt, hogy az éjszaka álomélete hatással van az ébrenlétünk világára.

       Az látszik, hogy tele vagyunk olyan meg nem váltott tartalmakkal, amelyek mindenbe beleszólnak és eltorzítják azt, ami emberi, ami szép, ami nagyszerű lehetne. Nem mondom azt, hogy önmagában a tudatos álmodás mindenre orvoslás, de ha valaki felveszi a kapcsolatot az álomoldalon lévő tudatminőségével, akkor sok mindenen alakíthat, ami jótékony hatásokat fejthet ki az ébrenléti életre. S van egy fontos dolog: ha dolgozol magadon, a világot szépíted. Buddha azt mondta: „Magadra vigyázva másokra vigyázol, másokra vigyázva magadra vigyázol”. A Tudatos ember képes vigyázni magára, mert ő már nem szokásokból fakadó tetteket halmoz, hanem Tiszta Cselekvéseknek ad helyet. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a Tudatos ember vigyáz másokra, mert tudja mit kell tennie, mi lehet helyes és ezen cselekvések egyik és másik változata is az Egynek szól, az Önvaló Tiszta Természetének.

      Az Álmodástannak a tudatos álmodással tehát NEM az a célja, hogy önző ént erősítsen meg az álomban tett utazások alkalmával, hanem, hogy segítse az Ébredést, az önmegismerés, megértés fokát, hogy tudatos kapcsolatot építsen ki a Belső világunkkal. Ennek a folyamatnak első lépcsője az, hogy az álomba beköltözik az általánosan ismert tudatossági forma, mert ez segíti az elsődleges tudomásszerzést. Az igazi lényeg, átalakulás ezután jön... De ahhoz, hogy találkozzunk ezzel a lényegi többlettel, alapfokon ismernünk kell azt, amire építhetünk. Az Álmodástan célja tehát az, hogy a Szabad Szellemiség Jegyében, magához mérten tegyen a közös Jó megszületéséhez, annak Gazdagításához. Ennek egyik lépése a tudatosság szorgalmazása, majd a Szellemi képzés, hogy az Ébredés egyre magasabb fokot érjen el. Amikor az egyének gyakorolnak és sikerük lesz, akkor belátják, hogy mennyi Jóval megáldott létformák. Az egyéni tapasztalat és igazolás nagyon fontos, ekkor erősödik tovább az önbizalom, a haladás fontossága, a kitartás, a Változásra való hajlam. Mindig lesz tovább és tovább! A gyakorlók tapasztalhatják, hogy tudatosan léteznek az ébrenlét világos valóságában és tudatosan is megélhetik a sötétben előállt módosult tudatállapot egyre több egységét. Ez egy nagyszerű eredményhez vezethet: Az ember kinőheti egoista szemléletének túlzásait a világosban és a sötétben is, amikor ébrenléténél tevékeny és amikor álomra hajtja a fejét. Elérheti Tudatosságának magasfokát, aminek Tisztaságával teszi Tiszteletét a Forrás előtt. Az Álmodástannak tehát a tudatos álmodással nem az önösség fokozása a célja! Az álomban előállt tudatosság arra való, hogy ráébredjen az ember arra, hogy az "álomoldalon" is képessége van. Az igazi munka ezután jön, ezután indul be mindaz, ami igazi Értéke ennek az Útnak.          

    A saját nézőpontom az, hogy Isten és ember között a Tiszta Kommunikációs Csatorna, ha lassan is, de "visszaállítható"...

    Ha valakinek sikerül felismernie a saját Terelő és Ébresztő Árnyéktermészetét, akkor sok káros szokástól mentesítheti magát, és sok előnyös tulajdonsághoz férhet hozzá. (lásd Árnyéktermészet című fejezet) Az ember egyaránt szenved a saját személyes Árnyéktermészetétől és a kollektív, meg nem váltott Árnyéktermészettől is. Fontosnak tartom azt, hogy az ember felismerje a saját fogva tartó béklyóit, és hogy ezekből visszanyerje az általuk megkötött Erőt, energiát. Ha ez megtörténik, akkor kiegyensúlyozottabbnak érzi magát. Én hiszek abban és látom annak Jótékony voltát, hogy nagy segítség van az álomoldalon, csak ismerkednünk kell vele méltó Tisztelettel és Tudatossággal. Szerezzük vissza az Átalakuláshoz szükséges Erőt attól, ami leköti!       

 Az a Jó Szolgálat, aminek természetes Jósága, eredménye az egyént is és a környezetet is közös örömmel látja el. Így az önös igények nem elválasztó és elszigetelő törekvésekhez vezetnek. Ettől még szerepet kap az egyén és érvényesül, és ezzel nincs is semmi baj. Ebben a világban kell a "különválasztottság", de attól még rájöhetünk, hogy valahol Összetartozunk és Egyet Alkotunk. Az Álmodástannal a célom és küldetésem az, hogy ha hozzátehetek valamit az Élet Közös Jónak tartott megszületéséhez, akkor magamhoz mérten ezért tegyek meg mindent. Hangsúlyoznám azt, hogy ez egy Szabad Szellemiségű irány, aminek nem célja és terve a szektásodás.

 Mi lehet a Közös Jó? Minden olyan, ami a kapcsolódásokat Széppé, eredményessé és időtállóvá teszi. Ami árnyéktalanabb világot épít és Önismeretben gazdag, Egészséges megmozdulásokat erősít. Fontos, hogy ne csak beszéljünk a Lélekről, hanem éljük is ennek Minőségét az ébrenlét és álomélet szintjén egyaránt. Az Álmodástan által fontosnak tartott Tudatosság és annak minősége több fokozatban jelentkezhet annak megfelelően, hogy hogyan van végezve a gyakorlat és milyen Szándékkal. Az eredményeket nagyban befolyásolja az egyén jelleme, képessége, törekvése és a végzett gyakorlatok hiteles vagy hiteltelen volta. Nagyon leegyszerűsítve megemlíthetek három tudatossági fokot:

 

 1-es állapot: Kezdetekben, az álomtérben tett tudatos cselekvések önös érdekeket szolgálnak és minden siker, eredmény élvezője maga az én. Itt történnek a varázslások, repülések, egyebek, amelyek kezdő, alapszinten szükségesek egy ideig. Ez még dualisztikus és erősen kettősségszemléletű teljesítmény. A közegért, a környezetért tett Jó még nincs figyelembe véve. Ennek a szintnek feladata, hogy a gyakorló átélje azt, hogy tudatos lehet ott is, ahol korábban ez nem valósult meg. Ami viszont előírásszerűen fontos, hogy a gyakorló itt nem rekedhet meg, az Álmodástan rendszerében legalábbis nem! (bővebben előadásokon)

 2-es állapot: Haladottabb fokon a Tudatosság érettebb magatartással párosul és fejeződik ki. Itt már összefűződik az egyén igénye, érdeke a környezetével, a kollektívával. Egy közös Egységként, összetartozottként kerülnek a szemlélődés fókuszába. (bővebben előadásokon)

 3-as állapot: A Tudatosság magasfokú használata, a Szándékon-tartás, Ügyön-nyugvás további munkái azt a célt szolgálja, hogy elérjünk egy igazán kimagasló és Felszabadító Teljesítményt, az Ébredés Magasfokát. Az, hogy ebben ki meddig jut, és, hogy ezt valaki egy életöltő alatt eléri-e, biztossággal nem jelenthető ki, esélye mindenképpen van rá. (bővebben előadásokon)

 

Tudom, nem mindenkinek megy azonnal a tudatos álmodás, s nekem sincs minden éjjel tudatos álmom. Az eredmény sok mindennek függvénye, ami viszont segítség az a képzés, az ismeretek alkalmazása. Az Álmodástanban van egy Alternatív Álomértelmezési lehetőség, egy úgynevezett elő út, aminek záró üzenete szintén az lesz, hogy törekedjünk az álmon belüli tudatosság elérésére. Sokak számára segítség az Álomértelmezés, mert nyitottá teszi őket arra a fura megközelítési módra, amit a tudat rejtett oldala alkalmaz. A nyitottság hozzásegíti az embert ahhoz, hogy emlékezzen az álmaira, hogy fel tudja idézni azokat. Ami fontos a számunkra, azzal tudatosan kapcsolatba is kerülhetünk. A tudatos álmodáshoz pedig jó, ha észleljük a saját álmunkat. :) Az Álomértelmezés lényege, hogy az ébredést követően az élénk és tiszta tudatossággal boncolgatjuk az álmokat. Összefüggések alapján megértjük, hogy mi célzattal születtek és milyen üzenetértékük lehet. Józan, reális formában értjük meg azt, hogy adott esetben érdemes-e változtatni valamin azért, hogy eredményesebb legyen az életünk. Az Álomértelmezések kapcsán az álmok többsíkú, szintű jelentést kaphatnak. Ami megtehető, hogy azt a jelentést keressük meg, ami a legnagyobb szolgálatot teszi az életünkben. Az Álomértelmezésnél külön van az álom és a tudatos szemlélet. Ám ezek egyre közelebb kerülnek egymáshoz és idővel e kettő ötvözöttsége az álomvalóságon belül fog megjelenni.

      Én azt látom, ha az ember megérti mi vezérli, milyen hiányosságai vannak, min kell alakítania és meg is teszi ezt, akkor Jobb, Fényesebb Oldalát hozza elő és nem szabálykövetés miatt, hanem mert ez Ő. A Nő és a Férfi sötét, megváltatlan Árnyékok nélkül nézhetne egymás szemébe, s a Szeretet végre az lenne, Ami, Isten Egységének Visszatükröződése.

 Mi tehát a misszióm? Emberként megtenni mindazt, amit csak lehet azért, hogy a múlt Abszolút Értékei ne vesszenek el. Apáink és Anyáink áldozatos munkáinak gyümölcse maradjon őrzött és ennek magjaiból nőjön ki a Tudatosság egy "csodálatos fája", ami Virágzást, Áldást és Üdvösséget hoz a Jelenbe. Én azt Látom, hogy az ember több annál, mint amit magából megmutat vagy alkalmaz. A Bibliában a következő van írva:

 

Szent Biblia: Ésaiás könyve: 29/10-11-12-13-14

 

„10.Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte;

11.És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett.

12.És ha e levelet annak adják, aki nem tud írást, mondván: Olvasd el kérlek! Ő így szól: Nem tudok írást.

13.És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn.

14.Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész és értelmeseinek értelme eltűnik.”

 

Az isteni harag és döntés a bepecsételésről azért állt elő, mert az ember nem szívéből, nem tiszta érzéséből imád, hanem szájjal, betanult félelemből. Én azt érzem, hogy az Isten és ember között lévő Álomcsatorna általi kommunikáció nem fejeződött be. Újraéleszthető, elevenné tehető, csak Éretté és Érdemessé kell válni arra, hogy az ember ismét felfogja, értse és hasznos területként működtesse. Használjuk tehát Méltósággal az Álomcsatornát! Ekkor olyan tapasztalatokat, üzeneteket kapunk, amelyek túlmutatnak az énünk ügyes-bajos dolgain. A misszióm fő küldetése, hogy emlékeztessem az embereket arra, hogy elérhető a magasfokú használata ennek a Csatornának, csak legyenek rá méltók. Érjék el a kiérdemelt állapotot, tegyenek erről bizonyságot.

     Minél többen tesszük meg emberként azt, ami Helyes, annál Tisztább Közösségben élhetünk. S, ha valaki terápiára szorul, akkor igen, menjen az erre szakosodott emberekhez, ne szégyellje a baját! Tegyen életerős állapotában azért, hogy sorsa jobbra forduljon. Ami pedig rajtam múlik, azt én is megteszem Álmodástani vonalon.