Thomas Sanglor

Önismeret - egészség

A szövegnél minden jog fenntartva!  

 

 

Az álomértelmezés vagy közismertebb nevén álomfejtés meghatározó és komoly kihívást jelentett és jelent minden korszak számára. Ez azért mondható el, mert az álomértelmezés egy folyamatosan fejlődő, változó, tökéletesedő iránya az önmegismerésnek. Tehát nem értük még el az álmok nyelvezetének egyértelmű ismeretét. Így akár a tudományos kutatást, akár az általam képviselt alternatív útvonalat nézem, az látszik: mindig lehet hozzátenni, mindig születik egy újabb aspektus, ami jelentések tekintetében lehet célravezetőbb. Ez nem baj, épp ez a lényeg! Az ember töretlen törekvése, kitartása, vágya az igazság Felismerésére végül elvezeti őt az univerzális szimbolikus nyelvezet elsajátításához. Emberként a nemzetek nyelvét tanuljuk, Lélekként a közös Szimbólumrendszer Nyelvére Emlékszünk.

Az álmok kérik, olykor követelik a figyelmünket. Ezt pedig teszik azért, mert valamit megismertetni akarnak velünk, s a képekbe, élményekbe csomagolt üzenettel arra törekszenek, hogy beazonosításra kerüljön az álmok keletkezésének oka és az ok álmokba bújt ruhája. Az általános álmodásban résztvevők számára, akik nem akarnak tudatosságra szert tenni, a javaslatom az, hogy álmodják végig az álmaikat és ne zavarják meg kívülről ennek folyamát. A tudatalattinak sajátos önrendező, rendszerező, gyógyító, harmonizáló munkája van. Ő a maga egyedi, elvont, szürreális módszereivel látja el feladatát. Ez a feladat pedig akkor teljesül, ha az álom a neki szánt időt kitölti. Testi és lelki egészség szolgálatában állnak az átlagos álmok is. Ennek bizonyítéka az, hogy ha nem engedik meg az embereknek a REM időszakot, akkor abba belebetegszenek. Tehát hagyják békén ezeket az álmokat azok, akik egyelőre nem akarnak tudatosságra szert tenni az áloméletükön belül. Aludják meg a 7 és fél órát és ébredésük után tegyék a dolgukat. A tudatosságra törekvők pedig igyekezzenek hasznosan eltölteni az álmon belül tudatosságra biztosított időt.  

      Az álmokhoz fűződő viszony egyidős az emberrel és a velük való foglalkozás sok ezer éves múltra tekint vissza. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy az álmokkal való vizsgálódás és jelentéstartalom ma sincs egy teljesen kiforrott állásponton. A sok-sok korszak ránk maradt hagyatékának köszönhetően olyan elképzelésekkel, információkkal gazdagodtunk, amiket számtalan törekvő, kutató ember kitartó munkájának köszönhetünk. Ezeknek az embereknek egy része nem kapott helyet a méltó megemlékezés szintjén, így helyük a kollektív tudattalanban van valahol. Én most róluk is megemlékezni kívánok legalább néhány mondat erejéig. Ezzel a szövegemmel és az Álmodástan fejlődő rendszerével, kivétel nélkül szeretnék köszönetet mondani az elismert és az ismeretlenség homályában maradt emberek áldozatos munkájáért, ami jó részüknél az egész életük idejét követelte. A hála és köszönet fontos, mert az ő meglátásaikra is épül a ma emberének ötlete, nézőpontja, amiből egy leszűrt, igaz kincset gyártunk mindnyájunk örömére. Ezek akár írott, akár szájról szájra őrződtek meg, ott élnek a kollektív emberi tudatban és tudattalanban, amihez a Természet Rendje, Ereje időnként hozzáférést biztosít. Az Álmodástan rendszerének kínálatával az Álomút különlegességére kívánom felhívni a figyelmet. Magamhoz mérten teszem a dolgom és tudom, hogy ami bennem megfogalmazódik spontán módon, az már valahol valamilyen formában létező. Mégis érdemesnek tartom megtenni azt, amit feladatomnak érzek, mert a lényegek, meglátások csoportosításával újszerű nézőpont születhet vagy egy eszmélés, ami így kap elegendő figyelmet és teret. A feladatom tehát az, hogy ami bennem megszületik vagy napvilágot lát, azzal a köz javát szolgáljam.

Az álmokkal való foglalkozás minden kultúrában ismeretes és kisebb-nagyobb figyelemmel ápolt, ám ami biztosan kijelenthető, hogy minden vallásnak és nemzetnek életében máig fennmaradt témája az álomvilág. Akár az indián kultúrát említjük, akár a tibeti vonalat, vagy a magyart, mindben közös a Lélekkutatás, az ember szelleméről szóló ismeret megszerzése.

Az Álmodástannal azokat szólítom meg, akiket érdekel az Álomcsatornában rejlő lehetőség és az önismeret egy választható alternatív formája. A pszichológiában használatos szavak itt-ott nálam is megtalálhatóak, mert vannak dolgok, amelyeket nem lehet máshogyan nevezni, ha abból, azokból kívánunk levezetni egy alternatív megközelítést. De a kedves olvasó tartsa szem előtt, hogy én parapszichológus vagyok nem pszichológus, így az Álmodástan témáinak magyarázata és azok végkövetkeztetése több tekintetben is egyedi, sajátos nézeteket vall, s ezek nem feltétlenül azonosak az állami oktatásban elfogadott szakpszichológia irányaival és következtetéseivel. Én szeretem és tisztelem a pszichológiát! Szerintem ideje volna már, hogy az általános iskola alaptanrendszerében valamilyen tantárgyként szerepeljen a gyerekek számára oktatható pszichológiai alap. Úgy vélem ezzel elérhetővé válna az, hogy a tudás birtokában az emberek egymással emberségesebbek lennének, mert magukat ismerve, értve, látva tudnák, hogy mit tesznek. Felelősségteljesebb és Árnyéktalanabb világot teremthetnénk, amihez minden adottságunk megvan.

Ha feltesszük a kérdést, hogy mit jelent egészségesnek lenni, akkor erre számtalan válasz születhet. Ám mindegyik egy fő állásponthoz vezet el bennünket, mégpedig ahhoz, hogy Egésznek lenni és maradni. Vajon mi lehet ez az Egészség? Én most szabadjára engedem a fantáziám és a magyar szóból indulok ki. Egész-s-Ég. Egésznek lenni az Éggel jelentheti azt, hogy az ember testi, lelki, szellemi harmóniában van, amik együttese alkotja az Egészet. Mondhatjuk azt, hogy az emberi mikrokozmosz felismeri és tudatosan ápolja kapcsolatát a makrokozmosszal. Ez a Felismerés magában foglalja azt, hogy az ember tudomást szerzett a Teremtés Törvényeiről, s ezeket tapasztalva annak tudatos tisztelője. Az Egészség egy biztosított Áramlás. Az Isteni Áram lüktet, rezonál és kifejezi Istennek Szándékát. Amennyiben ez biztosítva van, akkor ez Egészséges. A Lélek Egészsége és figyelembevétele a testben is tükröződni fog. Ekkor a test kifejezi a lélek anyagba ható, formáló képességeit kreativitásban, alkotásban, mosolyban, Szeretetben. :) Aki tudatos, odafigyel arra, hogy mit eszik, iszik, hogyan kezeli élethelyzeteit, a Teremtésben rejlő Áramlást mozgásban, sportolásban is műveli, s nem utolsó sorban tudatosságra törekszik akkor is, amikor az áloméletét tapasztalja.