Thomas Sanglor

Logo értelmezése

 A szövegnél minden jog fenntartva!

 

 

Hosszú idő után, 2021 augusztusában az Álmodástan logója hivatalosan, országos szinten elfogadott és bejegyzett lett. Alább láthatjátok a védjegy egyszerű és összetett változatát. A jövőben, mindkét variánssal találkoztok majd, s tudni kell, ugyanazzal az értékkel és kifejezőerővel rendelkeznek. A képek alatti szöveget olvasva informálódhattok a logó szellemiségéről, ha pedig rákattintatok az ezen a lapon lévő tekercsikonra, akkor az antik oldalon további beavatódást kaptok a logó jelképes és rejtett összefüggéseibe...

 

                     Hivatalos védjegy 1                                                                                                  

 

A logóban szereplő Álmodástanról és a „Az Ébredés Mindenekfelett” jeligéről

 

 Az Álmodástan, Thomas Sanglor (Molnár Tamás) által megalkotott Alternatív- Szellemi Út és rendszer, melynek célkitűzése az Abszolút Ébredés elérése, a polaritásmentes, Tudat-teljes állapot megvalósítása. Az Álmodástan valójában Ébredéstan. De akkor miért lett Álmodástan? Az elnevezés tiszteletből született, mégpedig az Isteni Rendelet (aludnunk és álmodnunk kell) előtti tiszteletből. Módosult tudatállapotban jutnak el hozzánk igazán fontos és hasznos információk, tapasztalatok, s a velünk együtt megszületett természetes lehetőség erre a tudatállapot váltásra az alvás és az alvás szakaszaiban biztosított Belső Lélektani tapasztalat. Az álmok és az álomszerű lét tanít, felkészít és emlékeztet minket az Ébredésre, a Tudatosságra. Mindenki számára világos, hogy az életünk hossza és az egészség nagyban függ a minőségi alvás elérésétől. Ami az álmodást illeti, még átlagos formában is szükségünk van rá. Nem csak terápia jellegű munkát, kompenzálást végeznek az álmok, hanem tanítanak is, és ami igazán fontos, megtanítják számunkra azt, hogy hogyan juthatunk el az álmokon túli Állapot Szentségébe. Engem ennek a túli Állapotnak elérése motivált anno, s mivel egyre több sajátságát ismertem fel az álmoknak, így adta magát a helyzet, használjuk Spirituális lehetőségként az álmok kínálta Utat és Természetet. A módosult tudatállapotban (természetes vagy mesterséges alvásba vezetődés) a Tudatosság magasfokának elérése a cél. Az Álomcsatornában bolyonghatunk tudatlanul, kiszolgáltatottan, de Fel is Ébredhetünk Identitásunk egy következő fokára, aminél Teremtői Erőkkel ismerkedhetünk, dolgozhatunk. Én azt vallom, hogy az Isten által biztosított Álomcsatorna egy Tanösvény, egy finomra hangolt kapcsolattartás és gondviselés egyben. Egyrészt azért, hogy az ember ne vesszen el végleg, kapjon támpontokat, önismeretet, másrészt pedig azért, mert ezen keresztül történik az ember Spirituális felemelkedése, az ember Istenterv szerinti beérése. Aki meditál, ő is az Ősi Utat járja be, az alvás által biztosított frekvenciákat...

 

Az említetteken túl az Álmodástan nem csupán az ismert, átlagos formában álmoknak nevezett tapasztalatokkal, azok értelmezésével és az általános szinten működtetett tudatos álmodással foglalkozik, hanem minden olyan nem tudatos, álomszerű életformával is, ami az Abszolút, Tudat-teljes Önvalóhoz képest változó, kettős természetű, hiszen ezekből is Ébredni kell. Így az Álmodástan egyedisége abban áll, hogy sorra vesszük a síkokat átható Álomtulajdonságokat, törvényeket, jegyeket és ezek megismerését követően megállapítjuk, hogyan vezetnek bennünket az álmokon, álomszerű felfogásokon, életformákon túlra, hogyan tesznek bennünket Tudat-teljesebbé. Magyarán kivonjuk a megkötő, álomban tartó erők azon szubsztrátumát (Alaprétegét), ami a meghaladást, túljutást, áttörést biztosítja. Az Illúzió (nem pszichológiai értelemben használva ezt a szót) megismerése magában tartalmazza az Igazság és Teljesség Felismerését. Az Illúzió tudja mit takar el, így, amit keresünk arra az Illúzió vezet rá. A lényeg az összes álomból való Ébredés. Az Álmodástan egy speciális Álomsíknak tartja az ébrenlétben felfogott és tapasztalt anyagvilágban megjelenő életformát is. Ebből fakadóan az itt kialakult torziókból is Ébredni kell, hiszen azért, mert valaki felébredt reggel, még nem jelenti azt, hogy nem szolgál álomszerű törvényeket és álomban tartó jegyeket. Ezért „Az Ébredés Mindenekfelett” jelige a Tudat-teljesség nemes céljának elérésére, megvalósítására, Felismerésére utal, a mindenkiben ott rejlő Isteni Képességre. A jelige tehát egy olyan köszöntés, ami egyben Emlékeztetés is. A rendszer alapelve arra a megállapításra épül, hogy minden kettősségtermészetű sík/világ az Abszolúthoz képest változó (keletkező, elmúló, ismétlődő) így a Tudatteljességhez képest ezek egyfajta egyedi tulajdonságokkal rendelkező Álomsíkok, Álomszerű Valóságra berendezkedett létezési formák. Ha abból indulunk ki, hogy az Egész Világ Isten Teremtése, speciális Valóságok szintjére materializálódott Álma, akkor a világok és valóságaik mindenképpen tartogatnak az éntudat számára Istenállapotra Utaló, Emlékeztető Jegyeket is. Így minden szinten és síkon Felismerhetők úgynevezett Álomjegyek (Álomvilágban tartó, Álomra jellemző jegyek) és Ébredésjegyek (Ébredést eredményező, kiváltó hatások, jegyek). Az Álmodástan rendszerében ezeket használjuk vizsgálati alapokként és Útmutatásként. Vagyis használjuk az Álmot, az Álomsíkot azért, hogy kinyerjük belőle az Abszolútra mutató Jegyeket, Értéket, ami végül a Tudatosságot eredményezi. Mivel egy bizonyos szemszögből az ébrenléti szinten tapasztalt anyagelvű világunk is egy materializálódott Isten-Álom része, így a személyes életvitel is tartalmaz fogvatartó és Ébredést támogató működést. Emiatt az Álmodástan munkája kiterjed az ébrenlét és a többi Álomsík terére is.

 

A kimagasló Tudatosság az a pillanat, amikor a tudat működése a polarizált, duális természetű funkcióból átvált kettősség nélküli Osztatlan működésbe. Mint, ahogy minden álom előbb-utóbb kiébreszti magából az Álmodót, így ez igaz kell legyen az összes, valamilyen fokon kettősségtermészetű vagy alapú síkra, valóságra, létszintre. Ám az egyes Álomfokozatok szintjén megélhető Ébredés mindenképpen egyedi sajátságokkal bír, vagyis Ébredési fokok és jellemzők születnek, amelyeket levált majd a következő... A Tudat eredendően Osztatlan természetű, ezért minden olyan valóságból Ébredni kell, ami ezt az Abszolút és Osztatlan Állapotot fékezi, korlátozza vagy a polarizáltság Illúzióját időlegesen fenntartja. Az Álmodástan egyfajta Tisztelgés Isten Álomképessége előtt, ami a megismerés által lehetővé teszi az Ébredés Abszolút fokára való jutást. A Forrás/Isten végtelen potenciáljával találkozunk, s miközben Ő Önmagát fejezi ki a világok Álomszerű voltában, ügyesen figyel arra, hogy ne legyen Öntagadó. Amint a Tudat erre ráeszmél, átlényegül, átereszti ennek Üdvös, Szeretettől duzzadó voltát. Ebből kiindulva az Álmodástan egy folyamatos hirdetője az Ébredésnek, ami az álmok ködfátylán át a Forrásra mutat.

 

Ha alapul veszünk egy hagyományos és általános értelemben vett álomértelmezést, olyan sok törvényszerűséget és támpontot ismerhetünk fel belőle az egyéni Lélekről magáról, hogy ennek a Lélekgazdagító eljárásnak vissza kell kerülnie a hétköznapokba. Egy „álomnélkülöző” világ „sivár lelkűvé” tesz bennünket, így az ember nem tud az Identitás magasfokára jutni. Kellenek a lépcsők és a lépcsők által biztosított Ébredések. Ám igaz, nem mindegy ki vagy mi Ébred és ez hogyan valósul meg, mert bizony sok a buktató és a „majdnem” állapot. Elveszhetünk a túlzásba vitt intellektuális és racionális „csodákban” is éppúgy, mint az elvont fantáziák, vágyak meg nem váltott illúziók létforgatagában...

 

Reggelente felidézzük magunkban az alvás által adott ajándékokat (álmokat) és magunkhoz mérten elmélyülünk ezek üzeneteiben. Hasonló ehhez a halál állapota, amikor az életünk eseményeit idézzük fel és értelmezzük. Az Emlékezés, a visszaidézés biztosít számunkra egy nagyon fontos dolgot, a Tudatosítást. Tapasztalóként veszünk részt az Isteni Álomban, s ennek minden egyes mozzanata Eredetivé tesz bennünket... Amikor azt mondom, hogy Álomszerű lét, azzal nem arra utalok, hogy Valótlan! Minden álomnak megvan a maga Valósága. De minden álomtermészeten túl létezik egy Egységesebb Igazság, egy Teljesebb foka a Tudatnak. Az Álomvalóságok egyes szintjeinek megtapasztalásakor választ kapunk, hogy Kik Vagyunk, ám ez a „Kik Vagyunk Mi” át fog alakulni, mert az Ébredés előmenetele biztosítja azt, hogy rátaláljunk Önvalónk Valóságára és a benne rejlő Igazságra.

 

Kattints a tekercs ikonra és tudj meg többet a logó felépítéséről!

 

Az Ébredés Mindenekfelett!