Thomas Sanglor

Rendelhető hat részes tanfolyam

 A szövegnél minden jog fenntartva!

 

Az Álmodástan által hirdetett Alternatív Álomértelmezés és Önismereti tanfolyam annak a több, mint 20 éves tapasztalatnak leszűrt értékeit, fontosnak tartott vizsgálódási alapjait, nézeteit foglalja magában, amiket megtapasztaltam, megfigyeltem és rögzítettem. A képzésen résztvevő főként a saját álmainak értelmezéséhez, elemzéséhez, tanulmányozásához kap többnyire egyedi szemszögből segítséget. Megfigyelés célzatával beletekinthet mások (családtagok, ismerősök) álmaiba is, de diagnózis és terápia szintű munkát nem láthat el. Célom a képzéssel több irányú. Ezzel a munkával is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek önismerete, életükre való rálátása újabb szemszögből is segítséget kapjon. Így előszeretettel adom át az ismereteim, tapasztalataim lényegét mindazoknak, akiket érdekel az álmok különös világa. Így a tanfolyamon igyekszek érdekes és izgalmas alapismeretekkel szolgálni a téma iránt érdeklődnek. Továbbá arra lettem figyelmes, hogy a tanfolyamot végzett hallgatók egy része, a témák hatására érdeklődéssel fordult az állami oktatásban elfogadott pszichológiai ismertek felé is, így tudásukat mindkét területen gyarapították/gyarapítják. Az Álmodástan álomértelmezési része a Spirituális nézetek mellett a pszichológia fontosságára is utal és egyúttal ajánlja is. Mint, ahogy a bemutatkozó részben említettem én parapszichológus vagyok, tehát nem pszichológus. A tanfolyamra jelentkezők vegyék figyelembe azt, hogy a nálam megszerezhető ismeretek többnyire egyedi és sajátos nézeteket vallanak. A tanfolyam első három alkalma könnyen elsajátítható álomvizsgálatokról szól és megismerteti azokat az alapokat, törvényszerűségeket, amelyekre a legtöbb álom épül. Az első három résznél ajánlok szakirodalmakat, ezekből idézek egy-egy részt, hogy aki teheti ösztönzést kapjon a pszichológiai ismeretek megszerzésére is. A tanfolyam utolsó három része pedig alapul vesz őselemi szempontokat, 'alakoskodási' tényezőket, és az álmon belül megvalósítható tudatosságot. Ez utóbbi az álomértelmezésnek egyedi változata, aminél az is megtehető, hogy az álmon belül rákérdezünk egyes alakokra, hogy mit képviselnek, mi okkal vannak jelen. A tanfolyam hat alkalmának témáit az elmúlt több mint 20 éves megfigyeléseimre alapozottan igyekszem átadni a magamhoz mért alapossággal. Örömmel vetem össze az elismert tudomány meglátásait a Spirituális látásmódokkal. Én örülök annak, ha nálam válik ösztönzötté egy hallgató, és értékes továbbképzéseket folytat a szabad szellemi érdeklődésével párhuzamosan az állami oktatás rendszerén belül valamilyen szakon. Ez nem csak neki, hanem mindenkinek Jó. Én pedig a Jót kívánom szolgálni úgy, hogy előadok Spirituális témákban saját tapasztalatokra alapozva és közben reklámozom azokat a szakterületeket, amelyeket nagyon fontosnak tartok.

      A tanfolyam 6 alkalma nem egymást követő napokon történik, de ha így kívánja egy csoport, akkor erre is van mód. Általában havonta, kéthavonta van egy tanfolyami nap és a következő találkozásig lehetőség nyílik az említett és elsajátított összefüggések megfigyelésére. A tanfolyamon a leszűrt lényeg és érték átadására törekszem, ezért a tanítási tempó intenzív.

Az álmokat sokféleképpen közelíthetjük meg, üzenetüket több oldalról vizsgálhatjuk. Amit nálam sajátíthat el az érdeklődő az egy olyan értelmezési út, ami a 6. alkalom zárását követően Spirituális oldalra vezeti a vizsgálódó tekintetet. Természetesen én is utalok itt-ott Sigmund Freudra, C. G. Jungra és másokra, hiszen érdemes tudni, hogy ki hogyan látta egy-egy vizsgált terület jelentését, értelmét. Összességében viszont elmondható, hogy az Álmodástan álomértelmezést szorgalmazó munkája igazán sok ponton segít egyedi megközelítésekkel szolgálni az önismeret egy alternatív változatát.

A képzés 6 x 1 napos tanfolyami időt foglal magában és a témák egymásra épülnek. A 6 nap mindegyikén más megközelítési út, vizsgálati alap kerül átbeszélésre azért, hogy az álmodó gazdag ötlettárral rendelkezzen, amikor nekilát a saját álmainak leírott, esetleg lerajzolt anyagainak vizsgálatához.

Megírtam egy etikai szabályzatot is, ami az általam közölt álomértelmezési változathoz tartozik. Ezt a tanfolyamon végzetteknek érdemes elolvasni és betartani (az etikai szabályzatot megtalálod az antikoldalon, ha rákattintasz a tekercs ikonra.)

A spirituális szemléletű álomértelmezés lényege és törekvése, hogy megismerjük az akadályainkat, leküzdjük azokat és megtapasztaljuk mindazt, amire Lélektani szempontból vágyunk. A tanfolyam hozzásegíti az érdeklődőket ahhoz, hogy megértsék a Lelkük álom közben működő kommunikációjának, választott közléseinek lehetséges okait. Az álomértelmezés lényege néhány pontban:

  • Megismerjük az álom sajátságát, születésének okát.

  • Összevetjük a hétköznapi szokásmintákat az álmok tartalmával.

  • Tudatosságra, értelmezésre, hasznos végkövetkeztetésekre jutunk.

  • Ösztönözzük magunkat egy jótékony és egészséges szintű változásra.

  • A többszöri álomértelmezések által visszaigazolásokat szerzünk, ezekből kikövetkeztetjük a haladás/változás irányát, hogy elérjünk egy vagy több vágyott Spirituális eredményt. Az Alternatív álomértelmezés tehát főként azt a célt szolgálja, hogy megismerjük a bennünket akadályozó és segítő tényezőket, mindazt, ami a Magasztosabb állapot elérésének útjában áll és segítője, támogatója annak. Ezek ismeretében látunk Tudatos munkához. A cél az, hogy ismerkedjünk azzal kik vagyunk azon túl, amit magunkról tudunk.

     

Egy álom addig ismétli magát, amíg nem találtuk el üzenetének tényleges okát, tartalmát.

Magamnak a következőt fogalmaztam meg: Az ember elfelejtheti azt, hogy miért álmodik, de az álmok nem feledkeznek meg arról, hogy miért kell Ébresszenek minket.

 

Kérem figyeljenek a következőkre! Csak mentálisan egészséges emberek jelentkezzenek az előadásaimra, tanfolyamaimra, tábori foglalkozásokra, személyes konzultációimra! Kérem, ne jöjjenek a labilis állapotúak vagy akik pszichológiai és/vagy pszichiátriai kezelés alatt állnak! Számukra a mielőbbi gyógyulás a fontos, ezért szakszerű kezelést kell kapjanak, a problémára szakosodott segítőktől.