Thomas Sanglor

Magyarság tisztelet

 A szövegnél minden jog fenntartva!

 

 

Mint, ahogy nagyon sok kultúra őrzi és védi a saját értékeit, így ezt nekünk is meg kell tennünk. Ősapáink, Ősanyáink és az ő leszármazottjainak áldozatos munkája eredményeket hozott és ezek nem veszhetnek el! Szükségünk van a Gyökereinkre! Gondolj csak bele, hogy mi történik egy olyan virággal, aminek elveszik a gyökerét! Alig él pár napot. A vágott virágot néhány napig hagyjuk a házban, majd kitesszük mert elszáradt, élettelen és nem tükrözi az élet eleven voltát. A gyökeres növény él hosszan, ez válik képessé arra, hogy érett magjaival üzenjen a jövőnek a kikelő élet szépségeiről. Magyarként sok fontos Magot Őrzünk. Képesek vagyunk arra, hogy színes szellemi virágjainkkal tápláljuk a lelket és Jó Erőben, Egészségben tartsuk terméseinkkel a testet.

A magam részéről igyekszem egy olyan Ékkövet Őrizni, elevenen tartani a magyar tudatban, a magyar szellemben, ami nem vagy csak ritkán kap kellő hangsúlyt. Ez a kincs pedig az Álomcsatornában elérhető Tudatosságról szól. Isten és ember között lévő kommunikációs hálózatról, ami nagyon sok mindent adhat nekünk, ha figyelmünket ráfordítjuk és képezzük magunkat. Nagyon sok regénk és mesénk szól az álmokról, az álmok általi üzenetről, s erre büszkének kell lennünk, mert ezek Ébresztő kincseink. Nekünk van álomkultúránk, halálkultúránk és életvezetési útmutatónk. E három rendkívül fontos erővel bíró.

Az álmodással kapcsolatos egyik kiemelkedő, nevezetes kincsünk a Turulmadár és a vele kapcsolatos rege. Nem véletlenül választottam ikonikus logónkká. Ő a mi Szellemi Madarunk, ami Álom által üzent Emesének. Első vezérünk pedig ennek a tapasztalatnak tiszteletére kapta az Álmos nevet. Szerintem ez sokat elmond arról, hogy mennyire tiszteltük a magunk módján az Álomcsatorna általi közléseket. Tervemben van összegyűjteni egy csokorba azokat a magyar meséket, regéket, amelyek arról szólnak, hogy álomlátás segíti a szereplőket az előrejutáshoz. A kultúránkban számos feljegyzés adja hírét annak, hogy fontos volt számunkra a tükör lélektani használata is. Többféle tükröt használtunk, s a kárpáti obszidián pedig egyenesen világhírű. Legyünk büszkék erre is! A tükrök használata, a regékben, mesékben őrzött álomutalások valójában kincsek, az Álmodástan pedig örömmel emlékszik meg ezekről...