Thomas Sanglor

Az ébredés művészete

A szövegnél minden jog fenntartva!

 

Mielőtt a szövegem tanulmányozásához látnál, előtte lapozz a Magamról menüpont Végzettség címéhez és olvasd át a pirosan szedett szövegrészeket!

 

 

Az Álmodástan jeligéje: Az Ébredés Mindenekfelett! Ez a kijelentés arra utal, hogy a Tudatosság és Ébredés Útját járó ember mindig találkozik olyan állapotokkal, amiket meg lehet és meg is kell haladnia. Mindenekfelett Istent jelölhetjük meg. Azáltal pedig, hogy használjuk az Ébredés Mindenekfelett kijelentést, köszöntést, igyekszünk egymásban is élénken tartani a törekvés Tisztaságát, a Szántszándék Ősi, Szellemi 'Vérvonalát'. Feladatunk és küldetésünk Emlékezni az Eredendő Jóra és Ártatlanságra, arra, ami testben, érzésben és mentalitásban is egységet alkot a szó és cselekvés Jósága között. Ez akkor állhat elő, ha az ember meghaladta önösségének kemény falait, ha bölcs lett és Érzi a Jónak Ős-okát. Ha a szó és a cselekvés nincs harmóniában, akkor egység helyett kétség van és eredetiség helyett 'színészkedés'. Másra ébred az ember, ha mindentől elválasztva érzi magát és másra Ébred akkor, ha meghaladja a kettősségtermészet kötött nézeteit.

Persze, emberként mindenkinek megvannak a feladatai, amiket hol könnyebben, hol nehezebben old meg. A napok nem egyformák és a rájuk jellemző kihívások sem. Lesz olyan nap, amikor csúcsteljesítményt tapasztalunk, és lesz olyan, amikor azt érezzük messze vagyunk az Ébredés Mindenekfelett jeligétől. Amire figyelni kell, hogy a Szándék Tisztasága ne szenvedjen csorbát! Lehet az embernek jobb és gyengébb napja, amire figyelnie kell, hogy lehetőség szerint ne legyen Szándék-vesztett napja! Lehet, hogy a gyakorlás és tapasztalás terén napokra beáll a gyenge teljesítmény, de nem áll be a szakadás és a vele járó feledés. Ha a sok tennivaló mellett egy-egy megindító mondaton filozofál az ember, akkor is tett az Ébredésért. Persze, hogy nem lehet mindig a csúcsot adni minden nap, de minden napot a Szándékon-tartás csúcsává lehet tenni azáltal, hogy Emlékeztetjük magunkat a kettősség nélküli természet Felemelő állapotára. Én úgy tartom: nem az a gyenge ember, aki felismer magában egy gyenge részt és tesz azért, hogy kinője azt. Gyenge az az ember, aki tagadja meglévő gyengeségét és nem mer vele szembenézni. Gyenge az, aki kivetít és ezt nem veszi észre, nem kezeli, nem törekszik a Belátásra és megoldásra. Én örülök annak, hogy napról-napra alakulhatok, változhatok, erősödhetek. A Tökéletesedés felé vezető úton pontosan az alakulás mutatja, hogy Él és lüktet az emberben is a Teremtést átható Erő.

Azt mondtam, hogy az Álmodástan jeligéje: Az Ébredés Mindenekfelett! Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egyszer az Álmodástan Útmutatását is el kell majd engedni. Így az emberben már támaszok nélkül fog élni a Tiszta Ragyogás, az Ébredés Méltóságteljes Fénye és Tökéletesen jut érvényre a jelige Valódi, immár a betűk teste nélkül élő Szellemi tartalma. Ám, amíg hasznos és értékes támaszt tud nyújtani a rendszer, addig érdemes használni. Akinek pedig nem útja ez, menjen tovább Békével és szívből kívánom, hogy Békét találjon magában és megfelelő Útmutatásokat kapjon onnan, ahonnan befogadni és elfogadni tud. Legyen Áldás mindenki Útján!

 

A Tudatosság nem enged a tudatosság nélküliségnek! Ez egy komoly és rendíthetetlen Erőként áll, mint egy Oszlop, ami megtartja a mennyezetet. Ezért álmokon belül a Tudatosságnak helyre kell tennie az elmaradt tartalmakat. Ekkor szép lassan feloszlanak az illúziók, mert a Kitartás, az Állhatatosság, az Ébredés foka azt világítja meg, amit kell. A logóban rejlő Erények a gyakorlatok mellé társított magatartások és fellépések fajtáit mutatják meg. (Az ide vonatkozó részekről a logó magyarázata című fejezetben olvashattok).

Elmondható, hogy a legtöbb spirituális utat járó ember, képzettségének egy szakaszán találkozik egoizmusának egy új köntösével, ami egy időre megvezeti őt és átmeneti időre önfényben való fürdést biztosít. Ekkor azt hiszi mindennél és mindenkinél többet tud és mindent jobban. Édesapám (Molnár Gábor) tanítása szerint könnyű az átlagos egó versenyhelyzeténél elismerni, hogy valaki valamiben jobb. Könnyű elismerni azt, hogy valaki jobb úszó, valaki jobb sakkban, vagy egy súlyemelő versenyen. Ám, amikor elérkezik az idő, s az ember Belső szeme is látni kezd, nagy kísértő az önfényben való fürdőzés. Itt kell vigyáznia minden gyakorlónak, ha szeretne előrébb jutni az Ébredések terén! Észlelni a kísértő egoizmus jeleit az Ébredési út munkálatainál. Előbb-utóbb valamiben jó lesz mindenki; amire figyelnünk kell, hogy ne "szálljunk el" magunktól, ne essünk az önimádat és öndicséret csapdájába! Ne megjátszás legyen az önmegvalósítottságunk, hanem hiteles eredmény gyakorlati formában is... A továbbhaladás egyszerű tényekre épül: Belátás, Elismerés, Elfogadás, Méltatás, stb. A kettősségtermészet erősen benne van abban a helyzetben is, ha valaki már sokat és jól tud, ám közben kritizál, csak a maga igazát látja, másokat ócsárol, stb. Egy tehetséges ember megrekedhet egy okkult síkon és bár kellemes ezen területen az időzés, látni kell: öngátlás állt elő.

Egy tanmesében 10 mester áll Isten előtt, s mindegyik alkalmas arra, hogy elérjék a Forrást. Isten megmérettetése egyszerű volt: kihívott 1-et a 10-ből. Annak az 1-nek belesúgott a fülébe, majd a helyére küldte és Látta Isten, hogy mind a 10-en megbuktak. A magyarázat: akit kihívott a 10 közül, különbnek érezte magát a helyén maradt 9-nél. A hátramaradt 9 pedig elkezdett azon töprengeni, hogy miért az az 1 lett kihívva. Tehát mind a 10-nél felerősödött az önérzet. Így önmaguk előtt vizsgáztak, s még nem érték el a Beteljesedést, a Szabadság Tökéletes fokát.

Vedd észre, hogy a Valóságot bemutatni a Tiszta Tudatállapot képes. A korlátozott elmeműködés csupán jellemzi a valóságot, de nem hitelesen, hanem részrehajlóan teszi ezt. Különbséget kell tehát tenni a tudatállapot érzékelése és a befolyásoló elmeműködés között. Az Ébredés Művészete arról szól, hogy meghaladni a korlátozottat és eljutni a Forrás Tiszta Érzékeléséig és ennek eredményeként Olyan Tükörré és Tükörképpé válni, ami hitelesen Tükrözi az Eget a Földi létben. Ekkor állhat elő minden dolgok „Lény-ege”. A Vallás Tiszta törekvése ebben látszik: relígiót alkalmaz, visszavezeti az embert Istenhez, a Forráshoz.

Az emberi léttel együtt jár a félelem, ami természetes. Ám, olykor a megdermesztő félelem erejéből ki kell mozdítani magunkat. Ez nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Ezért engedd, hogy a félelmed kezét a Bátorság Erénye fogja meg és lépj előre párat, majd többet és még többet! A Tudatosság mint életforma mindenre kiterjedve méltó helyre emelheti az embert. Sokan félnek a kudarctól, az elutasítástól, az elválásoktól és még bőven sorolhatnánk a kihívások listáját. Egy kudarc mindig azzá akar tenni, aki a kudarc idején voltál, abba az elmeállapotba kíván visszarakni. Az elme szívesen ízleli a múltat, szívesen használja, hogy általa egy felfogás élhesse ciklikus életét. De ezt meghaladhatod, csupán Ébredj belőle. Lásd az Illúzió igyekezetét, hogy hogyan akar Téged visszarakni egy korábbi kellemetlen állapotba. Tegyél az ébrenlét szintjén és az álmok terében is azért, hogy meghaladd azt, ami béklyót képvisel az életedben!

Azt tapasztaljuk, hogy cselekednünk kell az ébrenlét szintjén és cselekednünk kell az álomszinten is. Ez azt jelenti, hogy mindkét színteret a Tudatosság erejével kell megművelnünk. Az ébrenléti szinten is egy megváltói munkát kell végrehajtani és az álomsíkon is. Van, amit az ébrenlétnél, van, amit az álomsíkon tudsz megváltani. Ismerd hát meg a tudatos álmodást, hogy alkotó munkát végezhess a Figyelem mindkét természetében (az ébrenlét szintjén és az álomsík terében egyaránt). Amikor egy Álmodástan gyakorló munkáját sikeresen végzi el, akkor cselekvésének eredménye előrelépést, haladást jelent a síkok mindegyikén. Ennél nem az 'egó kisszobáján' belüli tudatos álmodásról beszélek, hanem a Tudatosság Síkokra költözéséről. Az álmokon túli Valóságba jutás pedig egy nagyszerű Felismeréssel, Emlékezéssel jár együtt, ami túlmutat az átlagos álmok és átlagos tudatos álmok megszokott világán, s olyan Valóságra Emlékezteti a gyakorlót, amit Forrásnak nevezhetünk.

A most következő szövegrész pedig egy összefoglalója annak, hogy honnan hová juthatunk. Ám lehet jobb, ha a kedves olvasó a lentebb található szövegrészt egy iránymutatásnak tartja és ha könnyebbség számára, akkor tekintse egyfajta filozofálásnak. Mindenkiben felmerül az, hogy ha valamit elsajátít, akkor azáltal milyen előnyökre tehet szert, mi haszna lehet.

Az Álmodástan egy olyan Út, ami figyeli és igyekszik meghaladni az ébrenlét szintjén jelentkező Illúziószerű állapotokat (rossz felfogások, félelmek, azonosulások, stb.). Ezzel párhuzamosan az álmokkal foglalkozva a bennük elérhető, megtapasztalható tudatosság erejét igyekszik fokozni, hogy ez a tudatos erő Átalakulást, Megváltást hozzon létre, s felkészítse az embert az Érdemes Állapotra. A Fokozódó Tudatosság előbb-utóbb kiterjed minden olyan térre, ami eddig felfoghatatlan volt. Mivel az Abszolút Forrás a Van-ság Állapota, így ez megkérdőjelezhetetlenül Otthona, Eredése mindennek és mindenkinek. Aki a Tudatos Út révén Emlékszik erre, meghaladta a kettősségtermészetet és Szabadságra talált. Azért, mert már nem kisded, poláris képességeit részesíti előnyben, hanem mindazt, ami ezeken túl van. Nem azonosul elmeállapotokkal, hanem Tiszta Elméjével fogja fel a Tudatállapotok Természetét. Találkozik az Egy különös Üresség és Rendkívüli Gazdagság paradoxonával.

Az Ébredés Művészete minden alkalmat megragad azért, hogy a tapasztaltból hasznos Értéket alkosson. Tehát nem elvakultan hajt végre tetteket, hanem Törvényt ismerve Cselekszik és ezúton válik Emlékezővé. Törvényismeret alatt azt értem, hogy a Felfogható síkokat átható, Természet által diktált törvényeket, működéseket megértve, felfogva saját Ébredésének edzésére használja. Tudja, hogy a következő síkban szintén Tükröződni fog valamilyen érték és ezt el kell érnie, valahogyan fel kell fognia.

Az Álmodástan tehát nem csupán az álomoldalnak szóló munkákra tesz javaslatot, hanem az ébrenlétnek is, hiszen az Álmodástan szerint az ébrenlét sem egyéb, mint egy jól rögzülő, és lomhán változó Álomsík. Legyél hát önmagad megváltója, tedd meg emberként mindazt, amire képes vagy és tudd ez eredményessé és éretté teszi az életed. Ekkor Békés vagy és nem érzed azt, hogy elmulasztottál lehetőségeket, hiszen éltél a legtöbbjükkel.

Ne érts félre! Én nem állítom, hogy megmondom Neked ki vagy! Amiben segíteni tudok az az, hogy hozzásegítelek ahhoz, hogy Te tudd meg Magadról azt, hogy ki vagy. A Saját Természetes Utad által Ismerheted fel a Forrást és ez sokkal fontosabb, mint a legjobb szándékkal megszületett és megfogalmazott téveszme. Fedezd fel azt, amivel az ismerten kívül még rendelkezel, s ha ez megtörtént, akkor meghaladva a kötött működések rendszerét, Természetes formában ismerheted fel azt, Aki vagy. Isteni Forrásod Felismerése az Isten által teremtett világban élő léteddel és Tudatosságra jutással lehetséges.

Ha valaki elakadt a Felismerés terén, lehet, hogy csak a megismerő eszközökön kell változtatnia. A Természetben ezért él a módosult tudatállapot lehetősége és igénye. Ez biztosítja egy Új Aspektus vizsgálati alapját, a más tudatállapotban való életszemléletet és a vele együtt járó tapasztalatot, ami sok oldalról egészíti a megismerés ébrenlétnél alkalmazott racionális formáját. Ahhoz, hogy megismerjük magunkat, a megrögzött szokásból olykor ki kell lépni a szokatlanba.

Az Ébredés Mindenekfelett tehát arra utal, hogy tartsuk szemünk előtt azt a tényt, hogy előbb utóbb rájövünk, mindig lesz valami, ami túl van azon, ahol most tartunk. Így ez azt is jelenti, hogy az önmagunkról formált kép is folyamatosan alakul, változik, csiszolódik. De ennek Felismerése nem jelenti azt, hogy ne örvendjünk az egyes elért állapotoknak! Akiben nincs Boldogság, Oldottság sem lesz. Aki az Ébredés Mindenekfelett nézőpontját vallja, annak húzóerő e jelige. Húzóerő, mert ez nem hagyja ellustulni az embert, ez folytonos mozgásban tartja, mert az Ébredéshez lüktetés, élet, Isteni Áramlásnak tapasztalása szükségeltetik. Ez az élő, mindenben benne rejlő Áram teszi lehetővé azt, hogy a sok-sok Belátás után Valódi Belátás szülessen a keresett Ős-okba, Isten Nagy Álmába, a Teremtés Csodájába.