Thomas Sanglor

Miért és mire jó?

A szövegnél minden jog fenntartva!

  

 Mielőtt a szövegem tanulmányozásához látnál, előtte lapozz a Magamról menüpont Végzettség címéhez és olvasd át a pirosan szedett szövegrészeket!

 

     A tudatos álmodásnak számtalan előnye, haszna van. Már maga az varázslatos, hogy az álomsíkon úgy vagyunk jelen, mint az ébrenlét szintjén, a szabad döntés, választás, alakítás jogával. Ezért a legcsekélyebb alkotás, ami meglehet csupán néhány másodpercig vagy percig tart, mégis különleges és élménydús. Mivel teljes tudatosságról beszélek, így az Álmodó minden részletre, történésre, testi pozícióra, stb. emlékszik. Az álomban való Tudatos Jelenlét Élménye átpezsdíti az egész embert. Nem csupán lélektani szempontból, hanem testileg is. Tudatos álmok alkalmával én azt tapasztalom, hogy ha rövidebb-hosszabb ideig tartó is, mindig egyszerre élmény a Léleknek és a testnek is.

girl-811553_1920

 

„Mennydörgés”:

     A sok érdekesség mellett egy különlegességre is felfigyeltem: a testfüggetlen tapasztalással együtt járó „doboló, olykor mennydörgő, vibráló hangra”, ami a testet is sejtszintig átrezegteti. Tehát nem csak kívülről hallom, hanem a testen belül is történik. Van, hogy nem viszem tovább a tudatos álmot, nem kalandozok, nem teljesítek egy küldetést, hanem hagyom, hogy ez a vibrálás/dobolás átjárja a testem. Felemelő érzés, olyasféle hatást érek el vele, mint amikor egy számítógépet töredezettség mentesítünk. Jó érzés, felemelő, könnyed, mintha regenerálna és harmonikusabban működök általa. Egyfajta korrigáló, visszarendező tulajdonsággal rendelkezőnek tartom, illetve előjelzés is számomra. Hatására tudom, hogy az alvás módosult tudatállapotában vagyok és nem csak tudatos álom várható, hanem egyfajta kettős térérzékelés is. Ez akkor áll elő nálam, amikor nem szimpla tudatos álmom van, hanem érzékelem a külső környezetet is, tehát a tudatosság egyszerre két teret fog fel. Persze ez a kettős térfelfogás nem tart túl sokáig, mert a tudat az egyikhez szívesebben tartozik (szokás alapúság miatt), így vagy egy álomban folytatódik tovább a tudatos cselekvés vagy kiébredek a fizikai síkra. Amíg tart, addig érzékelem az álmot, amiben vagyok és a külső környezetet is, ami a fizikai valósághoz tartozik. Tehát ez egy olyan tudatos állapot, ami lehetővé teszi azt, hogy ne csak a test határait érezze az ember, hanem attól többet. A testfüggetlen tapasztalat alatt azt értem, hogy meghaladjuk a test durva öt érzékének általános felfogását, és átkapcsolunk egy olyan érzékelési formába, ami egyszerre ismerős, mégis Szokatlan. Tehát a tapasztalat, az élmény több a test szintjén megszerezhetőtől. Nem szokványos módon történik ez, hanem a tudat kitágult volta által. Ekkor érezheti azt az ember, hogy kilépett a testéből, de ez nem egészen így van. Ha teljes lényegével kilépne a testből, akkor a test összeomlana, meghalna. Ám mivel ez nem történik meg, a testben is maradunk és kívül is vagyunk. Átlépünk egy érzékelési határt. Azért tehetjük ezt meg, mert a tapasztalatom az, hogy a testben és a testen kívül is vagyunk, most is. Így elsőre ez furcsának tűnhet, de nem újszerű dologgal találkozunk, hanem a Szokatlannal, amivel kapcsolatunk van. A határok átlépésével Önmagunk Képességeivel találkozunk, ami szintén mi vagyunk, csak nem tudatosított változatban. A tudat átkapcsolásával együtt jár egy olyan tapasztalat, ami szintén Természetes, de csak az ott működő tudatállapotunknak. Amint visszakerülünk az általános ébrenléti síkra, összeállva tegnapi emberré, már sci-finek tűnik az egész. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy az ember azért tapasztalhat meg fura dolgokat, testfüggetlen élményeket is, mert a testben és a testen kívül is van. Ekkor döbbenünk rá, hogy az ember és környezete hasonlóan alkot egy egészet, mint az álomban az Álomalany és az Álomkörnyezet. Az Álmodástan szerint az ébrenlétünk is egy Álomsík, de lomhán változó az ismert és elfogadott álomsíkhoz képest. Mivel az ébrenlét síkját is elengedjük minden nap és az ismert álomsíkot is, így olyan, mintha bejárásunk lenne egyik valóságból a másikba, ahol cselekednünk kell, s ezen valóságok hatással vannak egymásra. Valami okkal cselekednünk kell ezekben...

A Tudatra Ébredés más a módosult tudatállapotban, mint az ébrenlét szintjén. Ezért más sajátosságok hatják át és jellemzik ezt az élményt. Amikor a Figyelem Második Természetére leszünk érzékenyek, akkor az is Természetes tapasztalás számunkra és a viselkedés, a törvények, a sajátságok szintén elfogadottak és jóváhagyottak. Ha tehát a tudat átkapcsol, akkor amit érzékel az Természetes. Azért, mert az ott működő állapota normálisnak tartja azt, ami van és azt, ahogyan van. Sőt, az is normális, hogy más Törvények által alakul át valami, mint amit az ébrenléti síkon megszoktunk. Nagyon hasonlót tapasztalunk a szimpla, átlagos álmok esetében is. Csak a reggeli ébredés pillanatában mondjuk azt, hogy mekkora hülyeség volt elhinni, hogy a ’lepkeszárnyú tevék léteznek és ugatva kergetik az embert’. Amíg álomban vagyunk, s ha valaki ehhez hasonlót álmodik, az álmában többnyire menekül, nem azt mondja, hogy ilyen nincs is. Pedig, ha megtenné, minden megváltozna. Csupán ötvözni kell a Figyelem Természetének két változatát. Az ésszerű racionálisat, ami a nappali ébrenlétnél domináns és a mindent befogadó, felfogó elvontat, ami álmoknál és művészi tevékenységeknél élvezhet előnyt.

 

halloween-4519958_1920

 

 Milyen haszna lehet a tudatos álmodásnak?    

     Igazán és tartósan akkor tudunk valamin változtatni, ha tudomást szereztünk róla. Ezért él bennünk a vágy, hogy tudomást szerezzünk mindenről, amiről csak lehet. Ha a cselekvés pillanatában nem tudatosan vagyunk jelen, a tettünk nem feltétlenül lesz megváltó erejű.

A lentebb felsoroltakon túl még számtalan haszna lehet a tudatos álmodásnak, de én most azokra fókuszálok, amelyek szerintem kiemelkedő fontosságúak:

 -Az ember tudatosan mérkőzhet meg a saját Árnyékoldalával és Erőt, Fénytermészetet szerezhet vissza. Kioldhatja, kiszabadíthatja magát a saját béklyóiból, elmeműködésének torz tartalmai alól. Ezáltal magabiztosabb, békésebb, nyugodtabb életet élhet. Az önmegváltásnak egy érdekes különleges formájáról van szó.

-A tudatos álmodás egy életforma, ami figyelembe veszi az ébrenlét és az alvás időszaka alatt történő eseményeket, összefüggéseket és arra törekszik, hogy egyre jobb életminőséget hozzon létre.

-Ha a tudatos álmodás minőségi szinten van alkalmazva (tehát nem az önösség szintjén, az én kielégítésére) akkor lehetővé teszi a Szeretet Magasabb fokának átélését.

-A tudatos álmodás kiszabadíthatja az embereket a rémálmaikat okozó tartalmakból. Ez az út megtanít szembenézni a félelmekkel és működő megoldásokra mutat rá.

-Súlyosabb elmebajoknál is segíthet a tudatos álmodás, de csak az erre szakosodott ember által vezetett formában, megfigyelt, zárt körülmények között, az erre a célra kiépített intézmény keretein belül!

-Az álomélet felhívja a figyelmünket egy nagyon fontos dologra: mivel az álmon belül nagyon hamar változhat át minden az épp aktuális gondolat és érzelem hatására, így látnunk kell: Felelősek vagyunk azért, amit gondolunk és érzünk, amit kimondatlanul adunk a közegnek, a kollektívának. A tudatos álmodás segít rámutatni a felelősségvállalásra. Megmutatja mi mindennel küszködünk személyes és kollektív szinten.

-Ha komolyabban van művelve az álomban feléledt tudatosság, akkor a Spirituális Ébredés igazán különleges Útját képezi. Az általánosan ismert, kis tudatos álmodás ezen az úton az első megtett lépés. A továbbiakban szükség van arra, hogy egyes cselekvések az ébrenléti síkon, míg más cselekvések az álomsíkon szülessenek meg. Szellemi képzésre van szükség, hogy a Tudatos Álmodás további fokaira jusson a gyakorló.

-A tudatos álmodás segíti a gyógyulást, így erős egészségtámogató. Egyes betegségekben szenvedők a tudatos álmodás segítségével javíthatnak az életminőségükön. Saját tapasztalatom, hogy egy-egy betegségből lényegesen hamarabb jöttem ki egy-egy spontán bekövetkező tudatos álom hatására, főleg akkor, ha jött a doboló, vibráló hatás.

-Segítséget nyújt többféle dolog tanulásában, növeli a kreativitást, az együttérzést, kiemelt szerepet tölt be a jellemátformálódásban, a rossz szokások leküzdésében.

-Egyes képességek tovább fokozhatók az álmon belül.

-A legnagyobb félelmünk a halál. A tudatos álmodás igyekszik enyhíteni ennek erősségén és egyfajta megbarátkozást kiépíteni.

-Kapcsolat hozható létre egy belső tanácsadóval, egy vezetővel. Ha sikerül egy-egy ilyen találkozót megvalósítani, az ott elhangzó információkat mindig vissza kell ellenőrizni. Soha ne higgy el semmit elsőre, tudatos álmok esetén sem! Mindig ellenőrizni kell! Ez segít Józanon tartani a tapasztalatot.

-Megoldó kulcsokat tartalmaz a nappali élet kihívásaira.

-Nagy segítség a Spirituális tapasztalatok megszerzésében.

-Számtalan más hatása és előnye is van még a tudatos álmodásnak, de ezekről máskor.

 

Mi a célszerűbb: a ritkább vagy gyakori tudatos álmodás?

A feltett kérdés rafinált. Mielőtt hirtelen adnék választ erre, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fokú a tudatos álmodás és a benne elért tudatosság mire van használva. Felsorolok néhány lehetséges esetet, ahol láthatóvá válik miért válaszolok több mondattal erre a kérdésre:

- Egy Nemes, Szellemi Ébredést célzó munka esetén jó az, ha gyakoribb az álmon belül elért tudatosság. Amire figyelni kell, hogy ez a teljesítmény magasfokú Tudatosságot jelentsen, ne csak önös célokat kövessen. Ebben az esetben a tudatosság nem reked meg az egoista magatartást kiszolgáló szintnél, hanem tovább alakul. Túl az átlagos álmodás szokásain, a szerzett tapasztalatok által gyakorlottabb, erősebb, Ügyön-nyugvóbb lesz a gyakorló és képességet szerez az Ébredési fok jellegzetességeinek, sajátosságainak felfogására, elviselésére, megértésére. Az álmokon túli valóság felfogását célzó Tiszta igyekezet egy Nemes törekvés. Az ehhez az állapothoz vezető út követeli az álmon belüli tudatosság fokozódását, ami egyfajta edzés és felkészítő az óhajtott Eredmény elérésére. Az ember ezen a szinten ismerkedik az Önvaló Emlékeivel, amelyek tovább információval szolgálnak arról, hogy kik lehetünk. Ha "Találkozunk" az abszolút Jelennel, az úgynevezett önmagunk Én-érzete is átalakul. Az ideológiám a következő: az időben létezve vélünk magunkról valamit, azonosulunk, a Tudatosan átélt Abszolút Jelenben pedig Felismerhetjük azt, Akik vagyunk.  

- Előadásokon említeni szoktam, hogy a tudatalattinak van egy sajátos módszere, eljárása, amivel kompenzál, enyhít, segít, orvosol, esetleg töröl bizonyos tartalmakat, míg más esetben átdolgoz, transzformál, stb. Átlagos álmodás estén mindenki találkozik ezekkel az eljárásokkal vagy a felsoroltak egyik-másik esetével. Ezek fontos, testi és pszichés egészséget fenntartó munkák. Emiatt jó az, ha megtörténnek az álmok és lehetőség szerint végig is vezetjük ezeket. Ha a REM időszakot sorozatosan elveszik tőlünk, abba belebetegedhetünk, így ez alátámasztja azt, hogy szükségünk van az álomsíkon megélt fura történésekre. Persze önmagában attól, hogy átlagos formában, szakadások nélkül álmodunk, még nem oldódik meg egy kapcsolati krízis és nem feltétlenül gyógyulunk meg egy betegségből; mégis segítség az álom tálalása, mert előmunkának számít. Amennyiben egy lélektani problémát szeretnénk feloldani, akkor ez megtehető tudatos álmodás által (lásd az egyik esetemet: Árnyéktermészet témakörénél a tekercsikonra kattintás után). Ha valaki lelki bánatának gyógyulását kívánja elősegíteni, vagy szeretne jobban haladni valamiben, akkor a tudatos álmodás lehetőségét igénybe veheti. Ebben az esetben a célirányos, úgynevezett beavatkozó munka indokolt. Az álomszinten megértett és módosított állapot igazán jótékonyan fog hatni az ébrenléti életre. De itt fontos az, hogy az álomban előállt tudatosság ne a szórakozás játékszerévé váljon, hanem segítő, támogató állapotként szerepeljen. Ennél a második pontnál a válaszom a feltett kérdésre szintén az, hogy legyen több tudatossággal megélt periódus.

- Az ember egyfajta önző életvitelt folytat az ébrenléte során. Az önösség egy része fontos, ám a túlzásba vitt formája igazán káros önmagunkra és a környezetre nézve is. A legtöbb tanítás azt célozza meg, hogy az ember haladja meg a túlzásba vitt egoista nézeteit, természetét és Ébredjen egy Egészségesebb Természetre/Állapotra, amiben Öntudatát, Önmagát szintén felismeri. Én azt érzem és látom, hogy érdemes mindenkinek alakítania magán, természetesen engem is beleértve. Ebben pedig nagy segítség, ha igénybe vesszük életünk rejtett oldalát, az Álomcsatornában működő természetünket. Az ébrenlét nem adhat mindenre megfelelő választ, ezért az Önismeret teljesebbé tételét megcélzó Álomoldalon végzett munka esetében szintén a tudatosság támogatója vagyok. Ennek a nemes törekvésnek célja az eddig nem tudott felfogása, megismerése, megértése. Ennek eredménye pedig segítség, mert általuk, velük együtt újjászülethetünk a Jelenben, az elénk állt új napnak reggelén.

- Eddig támogató formában léptem fel a tudatos álmodást illetően. Ám van eset, amikor a tudatosság egoizmust fokozó is lehet. Ez abban az esetben fordul elő, amikor éretlen magatartással van kezelve az álmon belül elért tudatosság. Ekkor méltatlan a tudatalatti folyamataiba való beavatkozás. Ha a tudatosságot önösség erősítése céljául, szórakozásra és kettősségtermészet erősítésére használja egy gyakorló, akkor a javaslatom az, hogy ne tegye. Haladja meg ennek a törekvésnek, jellemnek és magatartásnak szintjét és Örvendjen az igazi eredményeknek. A tudatos álmodás nem azt a célt szolgálja, hogy az ember elmeneküljön az ébrenléti valóság nyers igazságai elől, hanem, hogy Teljesebbé tegye életét az ébrenlét és alvás/álmodás eseteinél is. Az önös magatartással nem uralható a tudattalan régió. A rendszer védi magát és csak annyit enged, amire érett a gyakorló.                   

 

Vannak-e veszélyei a tudatos álmodásnak?

     Említettem, hogy a tudatos álmodás témakörével komolyabban több mint 20 éve foglalkozom, s ezen időszak alatt, sok tapasztalattal gazdagodtam. Viszont nem találkoztam semmi olyannal, amit a tudatos álmodás rovására írhatnék. A sok-sok előny ellenére még sem javaslom mindenki számára a tudatos álmodás egyes felkészítő gyakorlatait, legalábbis kellő előkészület és felügyelet nélkül nem. Nagy általánosságban elmondható, hogy bárki gyakorolhatja a valóságteszteket, a felkészítő gyakorlatokat és magát a tudatosságot álmon belül, de mindig van néhány olyan kivétel, akiknél figyelni kell és az ő esetükben az elővigyázatosság igazán fontos. Nem azért, mert önmagában ártana a tudatos álmodás, hanem mert egyes embereknél az amúgy is fennálló, olykor kezeletlen tüneteket felerősítheti egy egy olyan ráhangolódás, szokatlanság alapú technika, mozgásos technika, amit napközben végez a gyakorló azért, hogy eredményekre jusson az áloméletében. Emiatt mindenképpen érdemes a szakemberek és a foglalkozást vezető tanácsát kikérni, hogy biztonsággal milyen típusú gyakorlat végezhető. Hiszen nem az a cél, hogy elmenjen a kedve egy érdeklődőnek a tudatos álmodás megtapasztalásától, hanem, hogy ez biztossággal történjen meg. Talán fölöslegesnek tűnhet eme óvintézkedési javaslatom, de nem jön jól senkinek, ha egy ember épp egy foglalkozáson lesz rosszul vagy otthon a saját ágyában, s kedvét veszti attól, ami számtalan örömöt hozott volna neki. Mint, ahogy említettem a tudatos álmodás minden szempontból Jó, sőt terápiás kezelésekben is alkalmazzák és a jövőben még több lehetőséget biztosít a gyógyászatban is. Ettől függetlenül körültekintően kell eljárni és nem javaslom főként a mozgásos és idegrendszert igénybevevő felkészítő gyakorlatokat a következő esetekben:

-Mentálisan sérült, kezeletlen, labilis állapotú egyéneknek. (A tudatos álmodás terápia szintű alkalmazását hagyjuk a szakemberre, aki tisztában van betege elmeállapotával és zárt körülmények között nyújt tanácsot, segítséget, felkészítőt neki).

-Gyenge idegzetű egyéneknek, akik pl. egy légzéses technikánál vagy sötétben végzett gyakorlatnál rosszul lehetnek, megijedhetnek egy esetleges hallucinációtól.

-Nem javasolt pszichiátriai vagy pszichológiai kezelés alatt állóknak, csak akkor, ha a szakember ezt kifejezetten a gyógyulás útjának látja. (A Tudatos álmodás segíthet egyes elmebetegségekben szenvedőknek. Pl. kutatják, hogyan lehetne segíteni a skizofrénia kezelését ezzel). Ám az ilyen terápiaszintű alkalmazást hagyjuk azon szakemberekre, akik tisztában vannak a beteg állapotával és kezelésüket zárt körülmények között és ellenőrzés mellett végzik.  

-Egyes műtéten átesett embereknek, akiknek hosszasan kell lábadozniuk. Ők várják meg a teljes gyógyulást és egyeztessenek orvosukkal, hogy mit tehetnek és mit nem.

-Ittas, drogos állapotban lévőknek/szenvedőknek.

-Betegség idején. Várják meg, amíg kigyógyulnak! Nem jó az, ha egy beteg állapot tünetei és egy elért eredmény egyszerre kerül rögzítésre az elme részéről. Legközelebb, ha egészségesen gyakorol az ember, akkor ne a korábbi tünetekkel együtt jöjjön ismét az eredmény. Tegyük az eredményt függetlenné a betegség tüneteitől!    

-Nem javasolt végezni egyes gyakorlatokat (főként mozgásos vagy vérnyomást növelő) olyanoknak, akiknek trombózisa van, gyenge a tüdeje, szíve, stb. Trombózisnál, ha a vérrög megindul veszélyes állapotot eredményezhet!

-Nem ajánlott azoknak, akiknek kezeletlen agyi problémáik vannak (agydaganat, agynyomás problémáik, stb.)

-Egyes gyakorlatok nem javasoltak epeköves és veseköves embereknek.

 

Ezeken kívül érdemes egyeztetni a szakorvossal arról, hogy a fennálló esetleges betegség vagy átmeneti elmeállapot változás mellett milyen felkészítő gyakorlat, mozgás vagy technika végezhető. Aki pedig tud meglévő betegségéről, tüneteiről, kötelessége tájékoztatni a foglalkozást vezető egyént!